วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

array_key_exists() กับ in_array()

array_key_exists กับ in_array เหมือนกันและต่างกัน

เหมือนกัน คือ สำหรับเช็ค array เหมือนกัน และคืนค่านเป็น boolean เหมือนกัน


ตัวอย่าง
$array=array("เสือ","แมว");
if(in_array("เสือ",$array)) {
true;
}

ส่วน array_key_exists เช็คเหมือนกัน แต่เช็คค่า key ของ array
ตัวอย่าง
$array=array("animal"=>"เสือ","local"=>"ป่า");
if( array_key_exists ("animal",$array)) {
true;
}ไม่ใช่อะไร ...มันชอบลืมและใช้สับสนบ่อยๆเลยเขียนไว้ซะเลย ดูสิมันจะลืมอีกมั้ย?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น