วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การแก้ไขพาธของ apserv

การแก้ไขพาธของ apserv
1. เลือก Apache Edit the httpd.conf Configuration File
2. ภายในไฟล์นี้ แก้ 2 จุด คือ
   2.1 DocumentRoot "C:/AppServ/www"
   2.2
แก้ให้เป็นพาธที่เราต้องการ

และแก้ไขพาธที่ MySQL
เลือกที่ MySQL Edit the my.ini Configuration File แล้วแก้เพียงจุดเดียวคือ
datadir="C:\AppServ/MySQL/data/"

แก้ให้เป็นพาธที่เราต้องการ


/// การแก้ไขไฟล์ในเดททอปให้ไปอยู่ที่ฮาร์ดิสก์อื่น
ไปที่ regedit / HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/ShellFolder
แก้ไขพาธของ DeskTop ตามใจเด้อ